KUNST OP DE CAMPUS – MUSEUM TO SCALE

BELANGRIJK: contacteer uantwerpen@kgva.be vóór u boekt.

Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening behoren traditioneel tot de opdracht van een universiteit.  Op de Universiteit Antwerpen wordt daar ook kunst en cultuur aan toegevoegd.

De commissie Kunst op de Campus voert al sinds de jaren zeventig een actief kunstbeleid en het resultaat is een collectie die ondertussen meer dan 1100 schilderijen, sculpturen en andere vormen van plastische, voornamelijk hedendaagse kunst, telt.

De werken worden niet ondergebracht in een afgebakend museum, maar, verdeeld over vier campussen, geïntegreerd in de leefwereld van personeel en studenten: aan de muur in de wandelgangen, op het plafond, verscholen in het groen.

Kunst exploreert het leven en de werkelijkheid en is, net zoals wetenschap grensverleggend. Kunst daagt je intellectueel en emotioneel uit en kan studenten en wetenschappers inspireren en stimuleren.

De Universiteit Antwerpen wil graag geïnteresseerde bezoekers de kans bieden om van haar collectie en de architectuur van haar gebouwen te genieten.

Museum to Scale 1/7 beslaat meer dan honderd miniatuurzalen op schaal 1/7 gewijd aan Belgische kunstenaars en Belgische artistieke bewegingen.
Na een hommage aan Marcel Duchamp en diens Boîte-en-valise gaat het parcours van start met de illustraties van Grandville voor de ‘Reizen van Gulliver’, het befaamde boek waarin schaal een belangrijke rol speelt.

Deze grootse reeks kwam tot stand onder impuls van Ronny Van de Velde. Ze biedt een verbluffend overzicht van de beeldende kunstscène sinds de jaren 1960.

Thematische en historische ensembles rond het symbolisme, het surrealisme, de fotografie, de Cobra-beweging, de abstracte en minimale kunst leiden naar Belgische hedendaagse kunstenaars die elk hun eigen zaal op een originele manier ingericht hebben.

De deelnemende Belgische kunstenaars zijn o.a. Jan Fabre, Jan De Cock, Pierre Alechinsky, Koen Van Mechelen, Ann Veronica Janssens, Michel François, en ook Angel Vergara, Johan Muyle, Luc Deleu, Luc Tuymans en vele anderen.

Na exposities in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel, in het Baker Museum in Naples (Florida), in de Kunsthal te Rotterdam en in de Fondazione Ghisla te Locarno krijgt Museum to Scale 1/7 nu een permanente plek op de Universiteit Antwerpen.

Extra informatie

Rodestraat 14
Op werkdagen, tussen 9 en 17 uur.

BELANGRIJK
Het is mogelijk dat het gebouw tijdens een rondleiding niet toegankelijk zijn wegens activiteiten van UA.
Daarom vragen wij u om eerst contact op te nemen via uantwerpen@kgva.be (Antwerpse Stadsgidsen) en alvast te laten weten om welke groep het gaat en op welke dag en welk uur u een rondleiding wenst.
Zodra u een bevestiging krijgt, kunt u de rondleiding boeken.
Indien dag en uur echter minder geschikt zijn, nemen we met u contact op om te proberen een andere datum te vinden.
€ 130
120 minuten
20 personen per gids
Rodestraat 14, Antwerpen – Museum to Scale