KUNST OP DE CAMPUS – DRIE EIKEN

BELANGRIJK: contacteer uantwerpen@kgva.be vóór u boekt.

Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening behoren traditioneel tot de opdracht van een universiteit.  Op de Universiteit Antwerpen wordt daar ook kunst en cultuur aan toegevoegd.

De commissie Kunst op de Campus voert al sinds de jaren zeventig een actief kunstbeleid en het resultaat is een collectie die ondertussen meer dan 1100 schilderijen, sculpturen en andere vormen van plastische, voornamelijk hedendaagse kunst, telt.

De werken worden niet ondergebracht in een afgebakend museum, maar, verdeeld over vier campussen, geïntegreerd in de leefwereld van personeel en studenten: aan de muur in de wandelgangen, op het plafond, verscholen in het groen.

Kunst exploreert het leven en de werkelijkheid en is, net zoals wetenschap grensverleggend. Kunst daagt je intellectueel en emotioneel uit en kan studenten en wetenschappers inspireren en stimuleren.

De Universiteit Antwerpen wil graag geïnteresseerde bezoekers de kans bieden om van haar collectie en de architectuur van haar gebouwen te genieten.

Campus Drie Eiken werd ontworpen en gebouwd in de jaren 70 als wandelcampus te midden van de velden. Ondanks het feit dat er geleidelijk aan meer gebouwen bijkwamen en er gerenoveerd werd en wordt, blijft de campus het gevoel geven dat je in de natuur vertoeft.

Er is ook een evolutie te zien in de aanwezige kunstwerken die de campus sieren. Gaande van torsies van gelakte metalen linten als eerste integratie kunstwerk, van houten recuperatiemateriaal waarmee de beeltenissen van Camille Huysmans en Lenin werden gemaakt, maar ook hyperrealistisch houtsnijwerk en zelfs een reusachtige foto van de hele universiteitsgemeenschap. Deze kunstwerken zijn respectievelijk werk van Walter Leblanc, Vic Gentils, Ludwig Vandevelde en Perry Roberts.

Extra informatie

Fort VI-straat Wilrijk
Op werkdagen, tussen 9 en 17 uur.

BELANGRIJK
Het is mogelijk dat enkele gebouwen tijdens een rondleiding niet toegankelijk zijn wegens activiteiten van UA.
Daarom vragen wij u om eerst contact op te nemen via uantwerpen@kgva.be (Antwerpse Stadsgidsen) en alvast te laten weten om welke groep het gaat en op welke dag en welk uur u een rondleiding wenst.
Zodra u een bevestiging krijgt, kunt u de rondleiding boeken.
Indien dag en uur echter minder geschikt zijn, nemen we met u contact op om te proberen een andere datum te vinden.
€ 130
120 minuten
20 personen per gids
Fort VI-straat, 2610 Wilrijk, aan onthaal (i) van gebouw D