Onze geschiedenis

1926

Omdat er een groeiende vraag is naar geschoolde stadsgidsen wordt de feitelijke vereniging Gidsenbond opgericht. Zij legt contacten tussen de mogelijke klanten (scholen, reisbureaus,…) en de aangesloten gidsen, en zorgt zelf voor boekingen. De vereniging boekt succes en groeit gestaag, met een logische terugval tijdens de Tweede Wereldoorlog.

1956

De stad Antwerpen richt de “Stedelijke Leergangen voor de Opleiding van Gidsen” op.

1958

De Stad Antwerpen richt een “Gidsenbeurs” op en verzorgt zo het contact tussen gidsen en bezoekers. Zij doet een beroep op de gidsen van de Gidsenbond en neemt alle administratieve taken van haar over. De Gidsenbond wordt een culturele vereniging die de belangen van haar leden behartigt en zorgt voor de nodige bijscholing.

1980

Het eerste nummer van “Antwerpsche tydinghen”, het tijdschrift van de Gidsenbond, verschijnt.
De Gidsenbond wordt omgevormd tot vzw: Gidsenbond van Antwerpen.

1986

Een nieuwe naam: Koninklijke Gidsenbond van Antwerpen (K.G.B.A.)

1996

De opleiding voor gidsen wordt geregeld door de Vlaamse Gemeenschap: een tweejarige opleiding. Wie slaagt, ontvangt het gidsendiploma erkend door Toerisme Vlaanderen.
De vereniging krijgt haar huidige naam: Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA).
Een werkgroep Algemene Vorming (ALVO) wordt opgericht om de leden bij te scholen en extra te informeren.

2007

Een nieuwe werkgroep, de Productcel, wordt actief om bestaande rondleidingen te actualiseren en nieuwe wandelingen te ontwikkelen.

2019

De vereniging gebruikt de naam Antwerpse Stadsgidsen in communicatie met het brede publiek.
Meer dan 150 gidsen verzorgen een kleine 10.000 geleide wandelingen in de stad en de stedelijke monumenten en musea.

2020

KGvA gaat een samenwerkingsverband aan met Experience Antwerp en wordt zelf de aanbieder van de wandelingen en rondleidingen. Een werkgroep staat in voor de kwaliteitsopvolging en de begeleiding van onze gidsen.