VAN MARKGRAVEN, BURGGRAVEN, BURGEMEESTERS EN BAJESKLANTEN

Wie heeft het voor het zeggen in de stad? De burgemeester? De regering? De rechters? De politie?

Hoe werd en wordt die macht getoond?

Hoe zat en zit het met de ‘scheiding der machten’?

Welke vergrijpen waren strafbaar en wie bepaalde de strafmaat?

Zijn er verbanden te vinden tussen strafmaat en sociale klasse?

De spanningsvelden die we vandaag zien, zijn niet nieuw: ze zijn er altijd geweest.

Met deze rondleiding willen we de leerlingen van de tweede en derde graad Middelbaar Onderwijs laten reflecteren over de verwevenheid van de lokale, nationale en algemene geschiedenis en de grote maatschappelijke thema’s in heden en verleden.  

In het gebouw en in de geschiedenis van het Steen vind je die thema’s en spanningsvelden weerspiegeld.

Extra informatie

Het Steen – Grote Markt
Doelgroep: 2de en 3de graad Middelbaar Onderwijs
In het Steen worden enkel de gratis toegankelijke delen bezocht.
Een voorbereidende infomap kan worden aangevraagd bij info@kgva.be.
€ 80
60 minuten
20 personen per gids
Het Steen