Verloren Maandag

De maandag na 6 januari (Driekoningen) wordt in Antwerpen Verloren Maandag genoemd. Op die dag staat in veel Antwerpse huisgezinnen worstenbrood op het menu. Deze traditie dateert pas van na de Tweede Wereldoorlog en werd vooral gepromoot door… de bakkers. Ze werden hierin gevolgd door een aantal cafébazen die aan klantenbinding wilden doen door hun stamgasten op die dag een worstenbrood aan te bieden.

De naam “Verloren Maandag” en de associatie met worstenbrood zijn beslist ouder, maar hoe de vork precies aan de steel zit, is in het geheel niet duidelijk. Ook een Antwerpse Stadsgids moet hier zeggen: “Ik weet het niet!”

Er zijn wel een aantal hypothesen. De meest populaire zegt dat op de maandag na Driekoningen de stadsambtenaren werden ingezworen en omdat er die dag nog amper aan werken werd toegekomen, noemde men deze maandag “verloren”. Bij die gelegenheid was het gebruikelijk dat de ambtenaren werden getrakteerd, maar om de stadskas niet te zeer te belasten werd een combinatie van vet vlees en brood bedacht. 

Op Verloren Maandag verkopen bakkers ook volop appelbollen. Dit is zeker een eerder recent fenomeen om ook klanten die worstenbrood te vet vinden ter wille te zijn.

Nog veel meer hoor en proef je op onze Smikkel-Smakkel wandeling.