SCHIPPERS KWARTIER: de Rosse buurt

In de schaduw van de schitterende Sint-Pauluskerk en de MAS-toren ligt een oude havenwijk met een boeiend maritiem verleden.

Enkele jaren geleden startte het stadsbestuur in dit legendarische Schipperskwartier met de geslaagde heraanleg van tal van straten en pleinen en de uitvoering van een stadsontwikkelingsprogramma dat ook de namaakhandel en prostitutie aan banden legde.

Je herontdekt deze wijk vandaag dan ook als een gezellige plek met een rijke geschiedenis, een prachtig gerestaureerde parochiekerk en een beperkte prostitutiezone.

Extra informatie

Schipperskapelstraat – Sint-Paulusplaats – Veemarkt – Klapdorp – Falconplein – Mas
Deze wandeling richt zich tot een volwassen publiek
€111
120 minuten
20 personen per gids
Grote Markt 13