Lezing Vesalius

Lezing Vesalius

Datum: 
dinsdag, februari 11, 2014
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Huis van de Sport (zie kader) vanaf 19.45uur, klein auditorium. Aanvang om 20.00 uur stipt, einde rond 22.30 uur. Iedereen welkom, maximaal 60 deelnemers.
Bijdrage: 
7 (zeven) euro te storten op de Alvo-rekening.
Referentie: 
ref 11-02
Max. aantal deelnemers: 
60
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Andreas van Wesel wordt op 31 december 1514 te Brussel geboren en wordt later geneesheer. Reeds tijdens zijn studies krijgt hij toestemming om lijkdissecties door te voeren en zo de anatomie van het menselijk lichaam te bestuderen. In 1543 verschijnt zijn meesterwerk:de “Fabrica”, een zevendelig tekstboek met natuurgetrouwe illustraties over het menselijk lichaam. Gelijktijdig komt de “Epitome” klaar: een verkorte versie voor studenten.
Een Spaanse navolger is Juan Valverde, wiens werk in de 16de en 17de eeuw zeer populair is en die vanaf 1566 o.m. ook gedrukt wordt bij Christoffel Plantijn.
Andreas van Wesel kennen we beter onder zijn Latijnse naam nl. Andreas Vesalius en in 2014 wordt zijn 500ste geboorteverjaardag gevierd met talrijke manifestaties. In het Lambottemuseum komt de tentoonstelling 'De Kunst van Vesalius' met Prof.dr.Bob Van Hee als curator en waar vooral het artistieke van de iconografie van Vesalius getoond zal worden.
 
Om goed voorbereid te zijn op de komst van menige tentoonstelling over Vesalius hebben we Prof.dr.Bob Van Hee bereid gevonden om een algemene inleiding te geven die voor iedereen nuttig kan zijn. 

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .