Bezoek aan de ProsperHedwigepolder

Bezoek aan de ProsperHedwigepolder

Datum: 
zaterdag, januari 25, 2014
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
alle chauffeurs laden hun medereizigers op en verzamelen aan de kerk van Kallo ten laatste om 13.30 uur. Vandaar vertrek in konvooi naar de werfkeet. Aankomst aldaar even voor 14.00 uur. Iedereen welkom, maximaal 20 deelnemers. Einde voorzien rond 17 uur.
Bijdrage: 
4 euro (vier), te storten op de Alvo-rekening
Referentie: 
ref. 25-01
Deelname: 
Enkel voor Stadsgidsen (leden KGvA)

De ontpoldering en het aanleggen van de nieuwe zeedijk rond de Prosperpolder op Belgisch grondgebied nadert stilaan zijn voltooiing. Aan Nederlandse zijde weekt de voorgenomen ontpoldering van de Hedwigepolder nog steeds hevige emoties los. Om een betere kijk op deze problematiek te krijgen gaan we op bezoek in de werfkeet van beide polders, gelegen in het gehucht Rapenburg.
 
Omdat de werfkeet alleen met eigen vervoer te bereiken is hebben we geopteerd om het bezoek te organiseren met behulp van car-pooling. Vijf of zes auto’s volstaan om 20 deelnemers tot aan de site te vervoeren. Indien je aan het bezoek wenst deel te nemen en tevens voor vervoer wenst te zorgen mail dat dan door naar bogaert.raymond@skynet.be

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .