TE GAST bij WALDEN ART STORIES – LEZING EN KIJKBEZOEK

TE GAST bij WALDEN ART STORIES – LEZING EN KIJKBEZOEK

Datum: 
maandag, april 8, 2019
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Om 13.15 uur - op het adres Oever 5, 2000 Antwerpen.
Bijdrage: 
6 euro pp
Referentie: 
04-08
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Op maandag 8 april zijn we te gast bij WALDEN Art Stories, Oever n° 5, 2000 Antwerpen

Walden is zowel een galerie als een tekst- en expertisecentrum voor beeldende kunst, gespecialiseerd in de historische avant-garde (19o6-194o).

Honderd jaar na de doorbraak van de historische avant-garde in Vlaanderen!  In de schone Scheldestad waar dichter-criticus Paul van Ostaijen in 1917 haar fundamenten legde en ze haar hoogtepunt kende, begint WALDEN Art stories een nieuw verhaal.

In woord en beeld brengt dit uitzonderlijk project de kunsthistorische impact van de moderne -ismen in Vlaanderen opnieuw in kaart. Daarbij hebben Ewald Peters en Dennis Van Mol, de initiatiefnemers, oog voor de kunstenaars die in de jaren kort na de Grote Oorlog experimenteerden met vormen en gedachten — op zoek naar een nieuwe kunst voor een nieuwe tijd.

Ons bezoek omvat 2 delen : 1° Een voorstelling van het project, ontstaan uit de gedeelde voorliefde — noem het gerust een passie — voor de historische avant-garde van Ewald en Dennis. Zij vonden elkaar aan de Universiteit Antwerpen, waar we meewerkten aan het onderzoeksproject Der Sturm en de Lage Landen.

 

2° Een kennismaking maken met het artistieke werk van Stanislas Jasinski die wij kennen als de architect van de Modernistische luchthaven van Deurne. Daarnaast was Jasisinki ook kunstenaar die met beide voeten in de opbouw van de nieuwe samenleving na de Grote Oorlog stond.

 

Organisatie: Kris Van Kersschaever.
 

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .