Woensdag 18 april 2018 om 14 uur: Herneming wandeling ‘Van “le Diable Liégeois” naar “den Antwerpschen Duvel” of Wereldoorlog I op het Schoonselhof.

Woensdag 18 april 2018 om 14 uur: Herneming wandeling ‘Van “le Diable Liégeois” naar “den Antwerpschen Duvel” of Wereldoorlog I op het Schoonselhof.

Datum: 
woensdag, april 18, 2018
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Afspraak: om 14.00 uur aan de hoofdingang van de begraafplaats, kruispunt Krijgsbaan/ Sint-Bernardsesteenweg (Hoboken). Einde voorzien rond 16.00 uur. Er is een ruime parking aan de overzijde van de hoofdingang. Openbaar vervoer: eindhalte tram 10
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
04-18
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

Exact één jaar geleden bezochten we deze Dodenakker. Maar door ziekte van Jacques Buermans kon het onderwerp, Wereldoorlog I, niet echt uitgediept worden. Daarom tweede keer, goede keer.
Elke rechtgeaarde stadsgids kent de Antwerpse dodenakker die sedert 1911 ingericht werd als stedelijk begraafpark. Alle overtuigingen, nationaliteiten, gezindten enz… zijn op deze begraafplaats vertegenwoordigd en benadrukken daarmee het kosmopolitisch karakter van de stad.
 
Naast de vele bekende Antwerpenaren die hier een laatste rustplaats vonden tref je er ook verschillende ereperken die nogal vaak aan de aandacht ontsnappen. Zo werd onder andere al in 1914 op de droogste plek van het Schoonselhof een perk aangelegd voor de gesneuvelden. Het getuigde van grote vooruitziendheid dat dit perk gereserveerd werd voor alle nationaliteiten.
Vermits de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog zijn laatste jaar ingaat ligt het dan ook voor de hand dat wat extra aandacht mag gereserveerd worden voor de Belgische en buitenlandse gesneuvelden die hier, of toch in de nabijheid, hun leven verloren in dit mensonterende conflict.
 
Jacques Buermans, gepokt en gemazeld in het Schoonselhof, leidt je rond met als thema “Van le Diable Liégeois” naar “den Antwerpschen Duivel” of met andere woorden de trieste neerslag van Wereldoorlog I op het Schoonselhof.
 
Hou er rekening mee dat er op de begraafplaats GEEN sanitaire faciliteiten voorzien zijn. 

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .