Een Lutherse lente in Antwerpen

Een Lutherse lente in Antwerpen

Datum: 
woensdag, augustus 30, 2017
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
vanaf 14:00 uur aan Sint Andrieskerk Waaistraat 5, 14:00 - vrij bezoek aan de tentoonstelling in de kerk en aan de crypte 14:40 - stipt - lezing Dick Wursten in de winterkapel. (met koffie of thee)
Bijdrage: 
6 euro pp
Referentie: 
08-30
Max. aantal deelnemers: 
50
Deelname: 
Enkel voor leden KGvA

Op 4 augustus start in de St. Andrieskerk de tentoonstelling ‘een Lutherse lente in Antwerpen’.
Deze tentoonstelling laat zien hoe vanuit het Augustijnenklooster te Antwerpen (nu St Andrieskerk) Luthers gedachten snel ingang vonden onder de bevolking en de stad in vuur en vlam zetten: Letterlijk en figuurlijk. Een Lutherse lente dus, die net als vele andere lentes, snel voorbij was. De repressie was ongekend en smoorde de nieuwe uitlopers van het christendom in de metropool in de knop.
ALVO contacteerde Dick Wursten, met wie we een afspraak hadden om in december 2017 een lezing over Lutheranisme en Antwerpen te houden. We willen nu deze lezing laten samenvallen met een gezamenlijk bezoek aan deze tentoonstelling.
ALVO nodigt dus alle leden uit voor een bezoek aan de tentoonstelling en voor de lezing op woensdag 30 augustus in de namiddag. Dick Würsten, medesamensteller en -initiatiefnemer van de tentoonstelling kent u van de uitmuntende lezing over de Duitse aanwezigheid in Antwerpen in de periode voor WO-I.
We organiseren dit - uitzonderlijk - op een namiddag omdat het heel moeilijk is de Sint Andrieskerk open te maken op een avond (alarm – veiligheid – betrokken personen.) In de namiddag kan naast de tentoonstelling ook de schatkamer van St. Andries bezocht worden, waar zich enkele bijzonder drukken bevinden die te maken hebben met Luthers invloed op Vlaanderen.
Omdat de tentoonstelling ruimtelijk beperkt is willen we vragen we een beetje “zelfregulering” om de tentoonstelling in “gespreide orde” te bezoeken.
Vanaf 14:00 uur gaat de kerk open. En kan je de TT bezoeken. Om 14:40 verzamelen we iedereen in de winterkapel voor de lezing van Dick Wursten. We zorgen voor koffie en thee bij de lezing. Wie pas tegen 14:40 komt kan na de lezing de TT en de crypte bezoeken. De sluitingstijd is 17:00

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .