Op ontdekking in de Cadixwijk

Op ontdekking in de Cadixwijk

Datum: 
dinsdag, juli 11, 2017
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
aan het standbeeld van Augustine Pautre, Entrepotkaai (net links van het oude Havenhuis) vanaf 17.45 uur, begin wandeling 18.00 uur, einde rond 20.00 uur.
Bijdrage: 
3 euro pp
Referentie: 
07-11
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

De Cadixwijk is een minder bekend stuk van het noordelijke Antwerpse stadsdeel Eilandje. In de 19de eeuw ontstond daar tussen het Kattendijkdok, het Houtdok en het goederenstation, een levendige havenbuurt met kroegen, scholen, en natiegebouwen. De uitbreiding van de haven naar het noorden toe leidde er vooral na de jaren zestig van de vorige eeuw tot verval en ontvolking.
Het tij keerde evenwel in 2002 met het uitwerken van het Masterplan voor het Eilandje. Dat plan pakte eerst de buurt van de Oude Dokken (omgeving MAS) en het Montevideo-eiland (omgeving Red Star Line Museum) aan. Thans ondergaat ook de Cadixwijk een ware gedaantewisseling.  Het aantrekkelijke nieuwe Cadixplein is één van de grootste groene pleinen van de stad!
Op het programma staan: de Parkbrug, het nieuwe ziekenhuis, de Cadix school, het Kot (gesloten na 17.00 uur), het Gouden Anker, de nieuwbouwprojecten, de Mexicobruggen, het Kerkschip, het Kattendijkdok en tenslotte het standbeeld van Jan Van Rijswijck, tevens eindpunt.
 
Doe degelijk schoeisel aan (geen hoge hakken aub) en kleed u naar de weersomstandigheden. 

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .