MUSEUM DE REEDE (MDR) OPENT IN JUNI 2017 …

MUSEUM DE REEDE (MDR) OPENT IN JUNI 2017 …

Datum: 
zaterdag, juni 17, 2017
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
Afspraak om 09:45 uur aan de Ernest Van Dijckkaai n° 7, bezoek stipt 10:00 uur.
Bijdrage: 
10 euro pp
Referentie: 
06-17
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Enkel voor leden KGvA

Museum De Reede (MDR), uitsluitend gewijd aan grafisch werk, is een initiatief van de Nederlander Harry Rutten die zijn kunstverzameling schonk aan een Belgische Stichting: vooral prenten van Goya, Rops en Munch..
Antwerpen is een belangrijk hedendaags centrum van cultuur maar kent ook een eeuwenlange traditie van graveerkunst met beroemde drukkers als Christoffel Plantin en Jan Moretus. De prentkunst biedt de mogelijkheid om via kunst een boodschap over te brengen, al dan niet met een kritische ondertoon. Het was een weloverwogen beslissing om Antwerpen als locatie voor dit enige museum gericht op grafiek, te kiezen.
De unieke en almaar groeiende MDR-collectie omvat niet alleen werk van drie meesters in de grafiek, Francisco Goya, Félicien Rops en Edvard Munch, de kern van de verzameling. Maar ook Jacob Toornvliet, Théophile Alexandre Steinlen en Käthe Kollwitz zijn vertegenwoordigd, naast een vijftiental Belgische kunstenaars als Rik Wouters, Henri Evenepoel, Edgard Tytgat, Eugeen Van Mieghem, Walter Sauer, Gustave Van de Woestijne, Hugo Claus en de bekende Antwerpenaar Fred Bervoets.
Het museum is een privé initiatief. Daarom ontsnappen zelfs de beroemde Antwerpse stadsgidsen niet aan het inkomgeld. Reken er dus niet op dat u later met uw gidsenkaart gratis zal binnen komen. Voor deze gelegenheid krijgen we bezoek en rondleiding à 10€ /pp.
 

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .