Bezoek achter de schermen Architectuurarchief Prov. Antwerpen

Bezoek achter de schermen Architectuurarchief Prov. Antwerpen

Datum: 
maandag, januari 16, 2017
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
Bijeenkomst : Architectuurarchief Provincie Antwerpen, Parochiaanstraat 7 (achter koor van de kerk) om 19:15 uur
Bijdrage: 
4 euro pp
Referentie: 
01-16
Max. aantal deelnemers: 
20
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)

Op maandag 16 januari 2017 om 19u30 zijn de KGvA leden en sympathisanten welkom in het Architectuurarchief Provincie Antwerpen voor een lezing en een rondgang achter de schermen.
Stefaan Grieten, stafmedewerker van het archief, biedt een gevarieerd programma aan op basis van materiaal uit de archiefcollectie. Beginnen doen we met een virtuele wandeling van het Centraal Station naar de Schelde, aan de hand van materiaal uit de collectie. Vervolgens worden enkele unieke stukken uit de verzameling getoond. Sluitstuk is een korte rondgang achter de schermen. Om praktische redenen is er een maximum van circa 20 deelnemers – bij een te groot aantal geïnteresseerden kunnen we de activiteit herhalen. 
 
Bijeenkomst : Architectuurarchief Provincie Antwerpen,  Parochiaanstraat 7          (verbindingsstraat tussen Lange Nieuwstraat en Sint-Jacobsmarkt, achter het koor van de Sint-Jacobskerk)
vanaf :                          19.15 uur, 
aanvang :                     om 19:30 uur stipt, 
einde:                           voorzien rond 21.30 uur. 
 
Alvast van harte welkom!

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .