Bezoek de archeologische site van het zeemanshuis

Bezoek de archeologische site van het zeemanshuis

Datum: 
zaterdag, december 17, 2016
Datum Status: 
Volzet
Afspraak: 
samenkomst op het Falconplein – om 10:15 uur - start om 10:30
Bijdrage: 
4 euro pp
Referentie: 
12-17
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Enkel voor Stadsgidsen (leden KGvA)

Robby Vervoort (werfleider archeologisch onderzoek) zal de Antwerpse gidsen rondleiden op de site en het onderzoek toelichten. Er werden 2 afspraken gemaakt:  we ontvangen telkens max. 15 personen. vrijdag 16 december om 14:30 zaterdag 17 december om 10:30 
Historische context.Het bouwblok tussen de Falconrui en de Generaal Belliardstraat is ontstaan tijdens de stadsuitbreiding van 1410. Bij deze uitbreiding werd de stadswal verlegd van de Falconrui naar de Oude Leeuwenrui. Hierbij werd de maat van het bouwblok vastgelegd. Aan het Falconplein en de Oude Leeuwenrui werd het bouwblok perceelsgewijs verkaveld. Aan de Falconrui werd een klooster gesitueerd. De kerk van het klooster werd, zoals gebruikelijk, op het oosten georiënteerd. Hiermee werd een hoekverdraaiing ten opzichte van de Falconruigeïntroduceerd. Deze inplanting is waarschijnlijk vanwege de fundering overgenomen door de kazerne die omstreeks 1800 op de plaats van het klooster werd opgericht.

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .