Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Datum: 
zaterdag, december 10, 2016
Datum Status: 
Nog plaatsen
Afspraak: 
vanaf 09.45 uur aan de ingang op het Conscienceplein 4. Aanvang om 10.00 uur stipt, einde rond 11.30 uur
Bijdrage: 
5 euro pp
Referentie: 
12-10
Max. aantal deelnemers: 
15
Deelname: 
Iedereen welkom (ook niet leden KGvA)
Contactpersoon: 

In 2008 wordt de Stadsbibliotheek omgedoopt tot Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en krijgt ze drie jaar later (2011) een officiële erkenning van het Vlaams Gewest. Tevens treedt de bib in 2008 toe tot de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en verkeert ze vanaf dat jaar in het illustere gezelschap van de Universiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent en Leuven, de Openbare Bibliotheek van Brugge en de Provinciale Bibliotheek van Limburg. De collectie is toegespitst op Vlaamse letterkunde, Antverpiensa, de geschiedenis van Vlaanderen, oude drukken (ongeveer 30.000 stuks van voor januari 1830) en het Vlaams cultureel erfgoed dat nu meer dan 1.5 miljoen items telt. Heb je al eens een kijkje achter de schermen van de Erfgoedbib genomen? Hoe ga je te werk om een werk te mogen raadplegen? Welke waaier van mogelijkheden biedt de bibliotheek? Wel, Alvo heeft twee rondleidingen gereserveerd die je een antwoord op al die vragen zullen geven.  

 

De inschrijving voor activiteiten geschiedt uitsluitend door storting van uw bijdrage op de rekening IBAN BE55 4097 5391 3144 BIC KREDBEBB ten name van vzw Kon. Gidsenver. Antw, Alvo, p/a Kris Van Kersschaever, Ketsstraat 12, 2018 Antwerpen. Je geeft naam, aantal deelnemers en referentie op, zoals aangegeven bij iedere activiteit. Inschrijvingen worden genoteerd volgens valutadatum. Enkel na ontvangst van je bijdrage op de Alvo-KBC-rekening is je inschrijving definitief. Voor lezingen kan je in geval van overmacht  steeds ter plaatse contant betalen. Omwille van de stijgende kosten die het inrichten van activiteiten met zich meebrengen wordt de bijdrage alleen nog in geval van overmacht teruggestort. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk tenzij anders vermeld. Voor alle inlichtingen met betrekking tot het aantal deelnemers, eventuele vrije plaatsen en annulering kan U terecht, uitsluitend per mail op kvkers@telenet.be. Voor bijkomende inlichtingen over een bepaalde activiteit kan je terecht bij de persoon onder “Organisatie” vermeld.

Alle voordrachten, behoudens uitzonderingen, gaan door in het “Huis van de Sport”, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem. Uitzonderlijk kan dit op een andere locatie zijn. De zeer ruime parking 2 is bereikbaar via de Wijnstraat. Zolang personeel aanwezig is in de cafetaria kan de parking probleemloos verlaten worden.

Een sympathisant en/of occasionele deelnemer kan noch de Kon. Gidsenvereniging van Antwerpen (KGvA), noch de werkgroep Alvo aansprakelijk stellen voor een mogelijk ongeval dat hem/haar tijdens enigerlei activiteit overkomt .