Wie zijn we ?

De K.G.v.A.  verenigt uitsluitend gidsen die houder zijn van een officieel erkend gidsendiploma en telt momenteel ongeveer 250 leden.

Al onze actieve  leden zijn daarenboven erkend als “Toeristisch gids” door Toerisme Vlaanderen die  met deze erkenning streeft naar een kwaliteitslabel. Deze erkenning is geldig gedurende 5 jaar en wordt slechts hernieuwd wanneer de betrokkene kan aantonen dat hij/zij actief werkt aan bijscholing en vorming.

De K.G.v.A. is een bevoorrechte partner van de Toeristische dienst van de Stad Antwerpen. Een groot deel van onze gidsen zijn via een samenwerkingsovereenkomst  verbonden aan de Stad Antwerpen als officiële  “Stadsgids”.  Ze zijn herkenbaar aan hun badge met de stralende “A”.

Meertalige kwaliteit is verzekerd. Er wordt immers niet alleen gegidst in het Nederlands, Frans, Engels of Duits, maar ook in het Spaans, Italiaans, Noors, Russisch en Japans.

De K.G.v.A. zorgt niet alleen voor de verdediging van de belangen van haar stadsgidsen, ze is ook permanent bekommerd om de kwaliteit van haar leden. Daarom zorgt ze via de werkgroep ALVO voor een permanente vorming en bijscholing.

Alles evolueert, ook een Stad als Antwerpen, en dat vergt van de stadsgidsen uiteraard dat ze hierin meegaan en zich aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.
Bestaande rondleidingen moeten in vraag gesteld worden en daar waar nodig in een nieuw kleedje worden gestoken.
Nieuwe uitdagingen bieden zich aan en zijn het voorwerp van nieuwe rondleidingen of gidsbeurten.
Dit alles is de opdracht voor onze werkgroep Product cel die tracht zo kort mogelijk op de bal te spelen m.b.t. nieuwe opportuniteiten die zich voordoen.

De gemiddelde leeftijd van de stadsgidsen mag dan relatief hoog zijn, oubollig en passief zijn ze zeker niet. Onze leden getuigen dag in dag uit van een verfrissende vitaliteit en werklust en zijn gepassioneerd bezig met “Antwerpen”.
Ze staan te popelen om u deze mooie stad  te helpen ontdekken.