Activiteiten (Alvo)

wo, 26/04/2017
Max. aantal deelnemers: 
30

Dank zij collega Fred Vanderpoorten kan Alvo een bezoek organiseren aan het project Amoras (Haven 560). Het acroniem staat voor (pas op, ’t is een mondvol) Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Het betreft hier de verwerking van slib, uitsluitend afkomstig  uit de dokken en heeft dus niets te maken met baggerspecie uit de rivier. Maritieme Toegang en het Havenbedrijf sloegen in 2008 de handen in elkaar om de bouw van een slibverwerkingseenheid in de haven te realiseren. Tussen 2008 en 2010 werden er 3 locaties voor project AMORAS uit de grond gestampt.

Max. aantal deelnemers: 
10

De Nederlands-Vlaamse serie ‘Als de dijken breken’ heeft elke bewoner van de Lage Landen bij de zee nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt. Overstromingen zijn werkelijkheid. De stad Antwerpen maakt grote kans om tijdens een noodweer de eerste prijs weg te kapen. Daarom werd er jaren geleden reeds besloten om, in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), een globaal plan op te stellen om de stad tegen dit gevaar te beschermen.

Max. aantal deelnemers: 
10

De Nederlands-Vlaamse serie ‘Als de dijken breken’ heeft elke bewoner van de Lage Landen bij de zee nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt. Overstromingen zijn werkelijkheid. De stad Antwerpen maakt grote kans om tijdens een noodweer de eerste prijs weg te kapen. Daarom werd er jaren geleden reeds besloten om, in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), een globaal plan op te stellen om de stad tegen dit gevaar te beschermen.
 

Max. aantal deelnemers: 
60

De Schelde is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor vele schilders. Niet alleen de stroom zelf maar ook het leven op en rond het water en in de Antwerpse haven werd talloze malen in beeld gebracht. Na de sluiting van de Schelde in 1648 verdwijnen dergelijke taferelen een tijdlang. Vanaf het begin van de 19de eeuw doet zich, parallel met de grote infrastructuurwerken als het graven van het Bonaparte- en Willemdok, het rechttrekken van de Scheldekaaien met het dempen van de oude vlieten, een heuse revival voor.

Max. aantal deelnemers: 
20

De Kristus Koningkerk is een echt buitenbeentje tussen de Antwerpse kerken.
Architect Jos Smolderen ontwerpt deze art-decokerk van romaans-Byzantijnse inspiratie als paviljoen van de religieuze Vlaamse kunst voor de Wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen. Daarna wordt ze ingericht als parochiekerk. Het interieur van deze oost-westgerichte kruisbasiliek wordt sterk bepaald door het ruimtelijk effect en door de heerlijke lichtinval.
 
Nadat we de kerk bewonderd hebben maken we nog een korte wandeling door de Tentoonstellingswijk.
 
 

Pagina's