Activiteiten (Alvo)

Max. aantal deelnemers: 
60

De Schelde is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor vele schilders. Niet alleen de stroom zelf maar ook het leven op en rond het water en in de Antwerpse haven werd talloze malen in beeld gebracht. Na de sluiting van de Schelde in 1648 verdwijnen dergelijke taferelen een tijdlang. Vanaf het begin van de 19de eeuw doet zich, parallel met de grote infrastructuurwerken als het graven van het Bonaparte- en Willemdok, het rechttrekken van de Scheldekaaien met het dempen van de oude vlieten, een heuse revival voor.

Max. aantal deelnemers: 
20

De Kristus Koningkerk is een echt buitenbeentje tussen de Antwerpse kerken.
Architect Jos Smolderen ontwerpt deze art-decokerk van romaans-Byzantijnse inspiratie als paviljoen van de religieuze Vlaamse kunst voor de Wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen. Daarna wordt ze ingericht als parochiekerk. Het interieur van deze oost-westgerichte kruisbasiliek wordt sterk bepaald door het ruimtelijk effect en door de heerlijke lichtinval.
 
Nadat we de kerk bewonderd hebben maken we nog een korte wandeling door de Tentoonstellingswijk.
 
 

Max. aantal deelnemers: 
60

Op dinsdag 14 februari 2017zijn de ALVO-leden en sympathisanten en derden welkom in het huis van de Sport voor een rijk gestoffeerde lezing van Marc Hendrickx over het bijzondere Vogelvluchtplan van Antwerpen uit 1524-1528. 

Max. aantal deelnemers: 
60

Dr. Dick Wursten (* 1960) is historicus en theoloog.Sinds 1986 woont hij in Antwerpen, waar hij jarenlang predikant was. Als zodanig verdiepte hij zich in de geschiedenis van het protestantisme in Antwerpen en raakte geïnteresseerd in de Duitse handelskolonie in de 19de eeuw, die veel betekend heeft voor de opbouw van de Antwerpse en die ook z’n sporen heeft nagelaten in de stad zelf.

Max. aantal deelnemers: 
20

Op maandag 16 januari 2017 om 19u30 zijn de KGvA leden en sympathisanten welkom in het Architectuurarchief Provincie Antwerpen voor een lezing en een rondgang achter de schermen.

Pagina's